• Sjirk • van • der • Veen • interim management •

 

 Visie

Productieorganisaties, transportbedrijven en logistieke dienstverleners hebben bij voorkeur:

o een eenvoudige structuur

o weinig gelaagdheid

o minimale staf ondersteuning aan de operatie

o projectorganisaties alleen bij grote multidisciplinaire veranderingen, eindverantwoordelijkheid blijft bij de hoogste lijnmanager

Veranderingsprocessen:

o blijvende verandering in de organisatie is belangrijk

o persoonlijk succes als interim manager is géén doel

o betrokkenheid en verantwoordelijkheid van medewerkers is van groot belang

o consensus is geen vereiste

o aandacht en geduld bij het wegnemen van twijfels en weerstand van medewerkers

 

  Aanpak

Managementstijl:

o veel delegeren van taken, bevoegdheden en resultaatverantwoordelijkheid

o rapportage van Key Performance Indicators afgezet tegen de targets

o regelmatig werkoverleg leidend tot afspraken en acties

o weinig procedures, regels of formaliteiten

o betrokkenheid creëren

o  direct in het wegnemen van weerstand

 

 ScopeMijn scope:

o focussen op klant en resultaat

o beleidswijzigingen bepalen en invoeren

o veranderingstrajecten sturen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toegevoegde waarde

Mijn specialisatie is Turnaround en Transitie van organisatie en medewerkers.

Mijn sterke kanten liggen in het leiding geven aan veranderings- en vernieuwingsprocessen in organisaties in een sterk veranderende omgeving.

Voor het creëren van noodzakelijke betrokkenheid heb ik geduld en geef ik voldoende aandacht aan

problemen, twijfels en onzekerheden van medewerkers en andere belanghebbenden.

 

Ik ben een inspirerende en stimulerende leider met als eigenschappen:

o brede ervaring

o analytische benadering

o systematische werkwijze

o planmatige en resultaatgerichte aanpak

o vasthoudend aan gemaakte keuzes

o volhardend bij tegenslag

o praktisch en pragmatisch

o aandacht voor mensen

  Opdrachten

Mogelijke opdrachten:

o sluiting/verplaatsing van bedrijfsonderdelen

o nieuwe klanten/new business

o investerings- en implementatietrajecten

o afstoten onrendabele activiteiten

o fusie/overname

o reorganisatie

o overplaatsen, ontslag van medewerkers

o bezuinigingen

o waarneming tot opvolging

  Klanten

Ik heb management ervaring in zeer verschillende branches en functies. Als interim manager ben ik breed inzetbaar.

Mogelijke klanten zijn bedrijven met Business Units of vestigingen in Nederland:

o logistieke dienstverleners

o transportbedrijven

o industrie

o openbaar vervoer

o sociale werkvoorziening

o woningstichtingen

o veilingbedrijven

 

 

• Sjirk • van • der • Veen • interim management •